• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

HIGHokary hil talap edýäris

Önümlerimiz

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • about us

Gysgaça düşündiriş :

“Shuo Ke Wire Mesh Product Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Anping etrabynda ýerleşýär. 2009-njy ýylda döredilen bu kompaniýa 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär. Kompaniýamyz bezeg torlaryny öndürmek, gaýtadan işlemek we satmak, howpsuzlyk diwary, jemgyýetçilik howly diwary, ýol gözegçiligi, öri meýdanlary we ş.m.

“Shuo Ke” simli önümler Tehnologiýa Co. çeperçilik stili bilen, bu soňky ýyllarda meşhur ýokary derejeli bezeg meshidir.

Hakyky wagt habarlaryny alyň

Iň soňky habar

 • news
 • The reason why metal decorative mesh is popular. (4)
 • news (1)
 • Şäher häkimliginiň garawullarynyň birnäçe umumy aýratynlyklaryny hödürläň

  Bu kagyz, dürli şertlere görä degişli aýratynlyklary saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin munisipal garawullarynyň birnäçe umumy aýratynlyklaryny hödürleýär. Munisipal garawullaryň bir böleginiň uzynlygy adatça kesgitlenýär. Her garawulyň uzynlygy 3 metr we 12 sany kiçijik werti bar ...

 • Metal bezeg torunyň meşhurlygynyň sebäbi.

  Metal güýçli dizaýn duýgusy bilen dizaýn elementidir. Reňk formulasy, içerde we daşarda umumy stili batyrgaý, roman we awangard ýaly öwüşgin berýär. Umumy effekt köpçülige ýetirilen we gözegçilik etmek kyn ýaly görünýär, ýöne f ...

 • Bezegli metal toruň reňkini otagyň umumy stili bilen nädip deňeşdirmeli

  Adamlaryň bezeg düşünjesiniň yzygiderli kämilleşmegi bilen, bezeg metaldan ýasalan reňkleriň reňkine laýyk gelmegi hasam artdy. Jaýy bezemek indi ýeke-täk açyk reňk däl. Ajaýyp bezeg metaldan ýasalan önümler, o bezemäge mümkinçilik berýär ...