• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • page_banner

Biz hakda

“Shuoke Wiremesh Product Technology Co., Ltd.”

Kompaniýanyň tertibi

“Shuo Ke Wire Mesh Product Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Anping etrabynda ýerleşýär. 2009-njy ýylda döredilen bu kompaniýa 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär. Kompaniýamyz bezeg torlaryny öndürmek, gaýtadan işlemek we satmak, howpsuzlyk diwary, jemgyýetçilik howly diwary, ýol gözegçiligi, öri meýdanlary we ş.m.

“Shuo Ke” simli önümler Tehnologiýa Co. çeperçilik stili bilen, bu soňky ýyllarda meşhur ýokary derejeli bezeg meshidir.

about us
about us
about us

Üstünliklerimiz

Güýçli tehniki topar

Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.

Niýet döretmek

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş dolandyryş ulgamyny ulanýar.

Ajaýyp hil

Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

ebd8b97c0398b67fdc30669bc02cae2

Haryt amaly

Bezeg tor materiallary poslamaýan polatdan, alýumin garyndysyndan, misden we beýleki materiallardan ybaratdyr. Metal perdäniň reňki üýtgäp biler. Lightagtylygyň döwülmeginde hyýal meýdany çäksizdir. Köplenç fasadda, ýapyk bölekde, potolokda, diwarda, balkonda we binalaryň koridorynda ulanylýar. Indi howa menzilinde, myhmanhanada, sergi zalynda, opera teatrynda, ofis binasynda, söwda merkezinde, barda we beýleki içerki we daşarky bezegde ulanylýar.

ShuoKe, şeýle hem, ogurlykdan we ýykylan zatlardan goramak ýaly täze gurluşyk howpsuzlyk önümlerini üpjün etmek üçin dürli howpsuzlyk gorag torlary, howly diwarlary, kondisioner gorag diwarlary, ýol garawullary we ş.m. öndürýär. ShuoKe tarapyndan öndürilen diwarlar howpsuzlygyň, gözelligiň we amalylygyň artykmaçlyklaryna eýedir we müşderiler üçin mugt özleşdirýär.

Qualityokary hilli

Innowasiýa we ýokary hilli gözlegimiz, güýçli dizaýn, ösüş we önümçilik mümkinçiliklerine eýedir, şonuň üçin önüm simli torumyz müşderiler tarapyndan gowy görülýär .. Häzirki wagtda önümlerimiz ABŞ, Kanada, Europeewropa, Awstraliýa eksport edildi. , Ispaniýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we 20-den gowrak ýurt.

Taslamaňyz üçin önümleri özleşdirmek zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.