• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Habarlar

 • Stainless Steel Rope Mesh-Bird netting

  Poslamaýan polatdan ýüp, guş torlary

  Guşlar oňurgaly haýwanlar, oňurgasy we süňkleri bar, guşlaryň ýagtylygyny saklamak üçin käbir süňkler boş bolsa-da.Öň aýaklarynyň adam goly ýaly süňkleri bar, ýöne ganatlaryň gurluşyny emele getirmek üçin ýokary derejede üýtgedilýär.Bilekdäki we barmaklardaky süňkleriň käbiri ...
  Koprak oka
 • Reasons for stainless steel rope mesh not rusting

  Poslamaýan polatdan ýüpüň poslamagynyň sebäpleri

  “Anping ShuoKe” sim önümleri “Technology Co., Ltd.”, poslamaýan polatdan ýasalan toruň poslamagynyň sebäbini dostlaryňyza habar bermek üçin geldi.Indi poslamaýan polatdan ýasalan ýüp adamlar ýuwaş-ýuwaşdan tanalýar, tanalýar we adamlar tarapyndan kabul edilýär.Ulanyş hem barha ýaýbaňlanýar.Becau ...
  Koprak oka
 • Stainless Steel Rope Mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp

  Arkanyň diametri (mm): 1,0, 1.2,1.5,1.8,2.0,2.4,2.52.7,3.0,3.2 we ş.m. Meş (mm): 25 × 25,30 × 30,38 × 38,40 × 40,45 × 45,50 × 50,55 × 55,60 × 60,70 × 70,76 × 76,80 × 80,100 × 100,150 × 150,300 × 300 we ş.m
  Koprak oka
 • Stainless Steel Rope Mesh-Lion Enclosure Mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp, arslan daşy

  Igerolbarsyň ululygy: jynsyna we ýerleşişine baglylykda uzynlygy 4,8 - 9,5 fut (1,5 - 2,9 metr).Erkekler aýallardan uludyr.Agramy: 165-den 716 funt (75-den 325 kilograma çenli) Arslan Ölçegi: Aýallaryň uzynlygy 4,6-dan 5,7 fut (1,4-den 1,7 metre); erkekleriň uzynlygy 5,6-dan 8,3 fut (1,7-den 2,5 metre çenli) Agramy: Aýal ...
  Koprak oka
 • Application of stainless steel rope

  Poslamaýan polatdan ýüp ulanmak

  mesh Zalyň bölünişi hökmünde poslamaýan polatdan ýasalan ýüp, diňe potolok wagtynda poslamaýan polatdan ýasalan demir çybyk gurmaly.Arkan toruny asmak enjamyň soňydyr.Mundan başga-da, poslamaýan polatdan ýüp toruň açylmagyna we ýapylmagyna täsir edýär we bu gaty duýgur ...
  Koprak oka
 • Introduce several common specifications of municipal guardrails

  Şäher häkimliginiň garawullarynyň birnäçe umumy aýratynlyklaryny hödürläň

  Bu kagyz, dürli şertlere görä degişli spesifikasiýalary saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin şäher garawullarynyň birnäçe umumy aýratynlyklaryny hödürleýär.Munisipal garawullaryň bir böleginiň uzynlygy adatça kesgitlenýär.Her garawulyň uzynlygy 3 metr we 12 sany kiçijik werti bar ...
  Koprak oka
 • The reason why metal decorative mesh is popular.

  Metal bezeg torunyň meşhurlygynyň sebäbi.

  Metal güýçli dizaýn duýgusy bilen dizaýn elementidir.Reňk formulasy adamlara ýagtylyk duýgusyny berýär, bu içerde we daşarda umumy stili batyrgaý, roman we awangard edýär.Umumy effekt köpçülige açyk we gözegçilik etmek kyn ýaly görünýär, ýöne f ...
  Koprak oka
 • How to match the color of decorative metal mesh with the overall style of the room

  Bezegli metal toruň reňkini otagyň umumy stili bilen nädip deňeşdirmeli

  Adamlaryň bezeg düşünjesiniň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen, bezeg metaldan ýasalan reňkleriň reňkine laýyk gelmegi hasam artdy.Jaýy bezemek indi açyk reňk däl.Ajaýyp bezeg metaldan ýasalan önümler, o bezemäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka