• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Howpsuzlyk diwary

 • Courtyard villa wall safety protection iron fence

  Howly villa diwarynyň howpsuzlygyny goraýan demir diwar

  Howly diwara demir demir diwar diýilýär, ol mekdeplerde, ofis binalarynda, hökümet binalarynda, täjirçilik perimetrlerinde, sport desgalarynda, önümçilik aýratynlyklary, dynç alyş desgalarynda, ýaşaýyş jaý toplumlarynda, jemagat infrastrukturasynda ulanylýar.

 • Wrought iron gate custom courtyard villa gate

  Demir derwezesi ýörite howly villa derwezesi

  Öýüňiz üçin ýeňil we güýçli ýasalan demir gapylary gözleýän bolsaňyz; Belki, bu siziň bagyňyzyň ýa-da howlyňyzyň gapysydyr. Öýüňiz üçin goşmaça howpsuzlygy üpjün etmek üçin galp demir gapyny dizaýn etmek üçin siziň bilen işleşip bileris. Tejribeli dizaýnerlerimiz, taslamaňyz üçin çoýun demiriniň ulanylyşy barada teklipler bererler.

 • Road central isolation municipal road guardrail

  Centralol merkezi izolýasiýa munisipal ýol garawuly

  Şäher häkimliginiň garawulyna şäher hereketi galvanizli plastmassa sepilen polat garawul diýilýär. Bu owadan we täze, gurmak aňsat, ygtybarly we ygtybarly, bahasy amatly. Bu şäher ulag arteriýalaryny, tiz ýollaryň, köprüleriň, ikinji derejeli ýollaryň, şäher ýollarynyň we awtoulag ýollarynyň tölegli derwezeleriniň ortasyndaky ýaşyl izolýasiýa kemerlerini izolýasiýa etmek üçin ulanylýar.

 • Outdoor balcony safety guardrail zinc steel metal balcony guardrail

  Açyk balkon howpsuzlygy garawul sink polat metal balkon garawul

  Sink polat garawulyny durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar. Balkon garawuly köplenç ulanylýar. Täze garawul önümi hökmünde sink polat garawul bezegi we amatlylygy birleşdirýär, şeýle hem açyk gurşawda çydamly bolup biler. Balkon garawuly esasan trapezoid garawulyny kabul edýär. Balkon garawuly ýöriteleşdirilen önüm bolsa-da, bu pudakda birneme umumy ululyklar we aýratynlyklar bar.

 • 304 stainless steel river landscape railing bridge guardrail

  304 poslamaýan polat derýa landşaft demir ýol köprüsi garawuly

  Derýa garawuly, şahsy we ulagyň howpsuzlygyny goramakda möhüm rol oýnaýan derýada gurlan garawul görnüşidir. Çaknyşyklara garşy öndürijiligi, esasanam ulaglar we adamlar üçin ajaýyp. Iň esasy zat, çaknyşyga garşy öndürijiligi, esasanam ulaga täsirini gowulandyrmak we ömrüň howpuna sebäp bolup bilýän ulagyň suwda hereket etmeginiň öňüni almakdyr river derýa garawullarynyň çaknyşmagyna garşy ukyplylygy gaty möhümdir.

 • Protective fence spiral barbed wire rope blade razor wire

  Gorag diwary spiral tikenli sim arkan pyçak razor sim

  Pyçak tikenli ýüp pyçakdan we tikenli simden ybarat. Ol özüni gorap biler, ýa-da tikenli simler ýa-da kebşirlenen diwar gurup biler. Razor simini gaplanyňyzda, rezin rulony ýasamak aňsat.

 • Hot dip galvanized steel wire mesh grassland Kraal mesh

  Galvanizli polat simli öri meýdanlary Kraal mesh

  Oba hojalygynda haýwanlary bir sebitde ýa-da daşynda saklamak üçin diwarlar ulanylýar. Olar çäklere, ýerleşişine we saklanjak haýwanyna baglylykda dürli materiallardan ýasalyp bilner. Oba hojalygynyň diwarlarynyň köpüsiniň ortaça beýikligi 4 fut (1,2 metr), käbir ýerlerde mallar üçin ulanylýan ruçkalaryň beýikligi we gurluşy kanun bilen kadalaşdyrylýar.

 • River slope protection hexagonal gabion mesh

  Derýa eňňitlerini goramak altyburç gabion mesh

  Güýçli poslama garşylyk, gowy çeýeligi we durnuklylygy.

 • 304 stainless steel screen woven decorative crimped wire mesh

  304 poslamaýan polatdan ýasalan ekran, bezegli gysylan sim tor

  Gyrylan sim tor, dürli materiallardan we demir simleriň dürli aýratynlyklaryndan dokalan maşyn, soňra bolsa täze dokma maşyny bilen dokalan inedördül tor. Dürli ulanylyşy bar.

 • High quality low carbon steel wire woven Chain link

  Qualityokary hilli pes uglerod polatdan dokalan zynjyr baglanyşygy

  Zynjyr baglanyşygy, asma tor, göwher tor hökmünde hem bellidir.
  Sim torunyň bu görnüşi: dokalan ýokary hilli pes uglerod polat sim.
  Dokma we aýratynlyklar: çeňňek dokamakdan ýasalýar; Dokma ýönekeý, owadan we amalydyr.

 • Hot dip galvanized building welding mesh

  Galvanizli bina kebşirleýji tor

  Poslamaýan polatdan kebşirlenen sim tor ýokary hilli poslamaýan polat simden ýasalýar. Has kislota we aşgar çydamly, berk kebşirlenen, owadan we giňden ulanylýar.
  Kebşirlenen sim torlarynyň simleri göni we tolkunly (Gollandiýa torlary diýlip hem atlandyrylýar). Toruň üstki görnüşine görä, ony kebşirlenen sim toruna we kebşirlenen sim tor rulonyna bölmek mümkin.

 • Galvanized wire mesh guardrail of grassland orchard Expressway

  Ösümlik bagy Expressway-yň galvanizli simli garawuly

  Gorag meshi / diwar toruna diwar, diwar we çarçuwaly tor hem diýilýär. Garawul torlary ýollary, demir ýollary, howa menzillerini, ýaşaýyş jaýlaryny, portlary we duralgalary, baglary, köpeltmek, maldarçylyk we ş.m. goramak üçin ulanylýar. Ol poslama garşy, garramaga, güne garşy we howa garşylygy aýratynlyklaryna eýedir. Garawulyň poslama garşy görnüşlerine elektroplatirleme, gyzgyn örtük, plastmassa sepmek we plastmassa çümdürmek degişlidir.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2