• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Lukmançylyk poslamaýan polat sim sebedi / dezinfeksiýa sebedi

Gysga düşündiriş:

Önümiň daşky görnüşi gowy, tekiz we burunsyz, güýçli uýgunlaşma, 45 gradus gurşawda deformasiýa ýok, süýjülik ýok, pos ýok, zäherli we tagamsyz, tekiz ýüz, dyrnak ýok, gabyk, berk we çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi önümi

1. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi materialy: 302, 304, 304L, 316, 316L we beýleki poslamaýan polat materiallary
2. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebediniň önümçilik prosesi: poslamaýan polatdan ýasalan tor, poslamaýan polatdan ýasalan elektrik kebşirleýiş tor, poslamaýan polatdan dokalan tor, poslamaýan polatdan ýasalan tor, argon arkasy kebşirlemek, garşylyk kebşirlemek we ş.m.
3. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebediniň ýerüsti bejeriş usullary: elektroliz, polat we ş.m.
4. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi aýratynlyklary: zähersiz, tagamsyz, berk we çydamly.
5. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi esasan lukmançylyk gurallaryny, azyk gap-gaçlaryny we himiýa barlaghanalaryny dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar. Umumy ölçegler müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürilýär

Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebediniň önüm aýratynlyklary

1. Poslamaýan polatdan ýasalan material, ýerüsti bejermek, elektrolitiki polishing bejergisi, çydamly, aýna ýaly ýagty, poslamaýan we üýtgemeýän.
2. Mikro nokada garşylykly kebşirlemek we kebşirlemeýän kebşirlemek tehnologiýasy, önümiň uzaldylan kebşirleme nokadynyň, kebşirlemegiň şikeslenmeginiň, çişmeginiň we ýykylmagynyň we ulanylmagynyň ygtybarlydygyny üpjün etmek üçin ulanylýar. 3. Grid dizaýny suwuň ýa-da bugyň aralaşmagyna, arassalanmagyna we sterilizasiýa edilmegine amatlydyr. 4. Birnäçe tor sebedi ýerleşdirip bolýar.

Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi ulanmagyň gerimi

1. Lukmançylyk we tejribe sterilizatorlary üçin amatly.
2. Dezinfeksiýa we sterilizasiýa, ultrases sesini arassalamak, saklamak we ş.m. ulanylyp bilner, hirurgiki gurallar we diagnoz we bejeriş gurallary arassalamak, dezinfeksiýa we sterilizasiýa etmek üçin gurallaryň içine goýlup bilner.
3. Arassalamak, dezinfeksiýa we sterilizasiýa bilen baglanyşykly operasiýa otagy, üpjün ediş otagy, dezinfeksiýa otagy, stomatologiýa klinikasy, palata we beýleki lukmançylyk edaralary we bölümleri ýaly lukmançylyk bölümlerine we hassahana bölümlerine degişlidir.

Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebediniň maksady

poslamaýan polatdan dezinfeksiýa we sterilizasiýa arassalaýjy sebetler we plazma gan halta sebetleri köp sanly öý hassahanalary, lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler, gan stansiýalary, azyk enjamlary we beýleki pudaklar üçin döredildi we özleşdirildi. Makalany dezinfeksiýa etmek, ultrases sesini arassalamak we saklamak üçin ulanylýar. Arassalamak we sterilizasiýa etmek üçin hirurgiki gurallar, diagnoz we bejeriş gurallary goýlup bilner. Poslamaýan polatdan arassalamak, dezinfeksiýa we sterilizasiýa saklaýyş sebetleri hassahanalar, lukmançylyk gurallary we enjamlary, biofarmasewtika, barlaghanalar we dezinfeksiýa küýzeleri üçin ulanylýar.

Medical stainless steel wire basket disinfection basket01
Medical stainless steel wire basket disinfection basket02
Medical stainless steel wire basket disinfection basket03

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Stainless steel circular mesh screen, extruder screens filter mesh pack

   Poslamaýan polatdan ýasalan tegelek ekran, ekstruder ...

   Ekstruder Ekranlar süzgüçli tor paketiniň umumy görnüşi we materialy Plastmassa ereýän süzgüç üçin dokalan sim mata ekstruziýa ekrany Polimer ereýän süzgüçiň ekstruziýa ekrany Poslamaýan polatdan ýasalan tor ekstruderi Poslamaýan polatdan ýasalan ekstruziýa ekran sumkasy Sim mata ekstruder ekrany 304 we 316 poslamaýan polatdan ýasalan süzgüçli diskler Süzülen simli mata tarelka we sumka Tersine dokalan poslamaýan polatdan ýasalan süzgüç ekrany Köp gatly ekstruziýa skr ...

  • Industrial Liquid Filteration of 304/316 Stainless Steel Basket Filter Element

   Senagat suwuklygy 304/316 Stainl ...

   Olar süzgüçli jaýlardan, deşikli kapasalar bilen goldanýan süzgüç elementlerinden we haýsydyr bir aýlawdan we goşmaça ahyrky baglanyşyklardan gaça durmak üçin oňyn möhürlemelerden ybarat. Süzgüç materialy: sebet süzgüçli süzgüç materialy poslamaýan polatdan tikilen list, poslamaýan polatdan dokalan tor we poslamaýan polatdan süzülen ýüpek matany öz içine alýar. Umumy ölçeg we süzgüç derejesi boýunça müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri hem berip bileris. Programma: sebet süzgüji esasy ...

  • Stainless steel 304/316 multilayer sintered metal filter screen

   Poslamaýan polat 304/316 köp gatly sintirlenen ...

   Esasy aýratynlyklary ýokary gözenekli we ajaýyp geçirijilik, az basyş ýitirilmegi we uly akym; Uly kanalizasiýa kuwwaty, ýokary süzgüç takyklygy we uzak çalyşma siklini ulanmakda ýokary basyş; Ajaýyp temperatura garşylygy we poslama garşylygy bar, uzak wagtlap 600 at ulanylyp bilner we azot kislotasynyň, aşgazanyň, organiki erginleriň we dermanlaryň poslamagyna garşy durup biler; Süzgüç meýdanyny köpeltmek üçin tolkun döwülip bilner we kebşirlemek suwuklygy güýçlendirip biler ...

  • stainless steel/ galvanized slotted perforated metal screen filter

   poslamaýan polat / galvanizli çişirilen ...

   Poslamaýan polatdan ýasalan ekran süzgüçiniň materialy Ölçegleri: standart ölçegleri 500x1000mm, 600x1200mm, 1000 x1000mm we 1200 x1200mm. Aboveokardaky aralykdaky islendik ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Wedge simli süzgüç elementiniň tanyşdyrylyşy Wedge şekilli ekran turbasyna ýörite görnüşli ekran turbasy, V görnüşli ekran turbasy we pürs görnüşli ekran turbasy hem diýilýär. Uzynlygyna ýerleşdirilen goldaw taýagy bilen gurşalan V şekilli silindrden durýar. ...

  • Custom oil filter cartridge stainless steel pleated filter element

   Oilörite ýag süzgüçli kartrij poslamaýan polatdan ýasalan ...

   Süzgüç serişdesi: Poslamaýan polatdan dokalan tor ýa-da süzülen metal süýüm Poslamaýan polatdan süzülen süýüm, ýokary süzgüç derejesi bilen bal taragy süzgüç deşigi. Bu çydamly we ýakymly bir görnüş, ýeterlik göwün açmak has uly süzgüç meýdanyny alyp biler. Bahalandyrylan gözenek gurluşyna siňdirilip, ýokary gözenek derejesiniň, has süzgüç meýdanynyň, ýokary hapa saklaýyş kuwwatynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanýar we birnäçe gezek ulanylyp bilner. Poslamaýan polatdan dokalan sim mata staý dokamak arkaly ýasalýar ...

  • Custom 304/316 stainless steel filter cartridge

   304/316 poslamaýan polat süzgüçli kartrij

   Süzgüçli kartrij materialy 304, 304L, 316, 316L poslamaýan polatdan ýasalan tor, dokalan tor, elektrik kebşirleýji tor, bürünç tor, alýumin folga tor we ş.m. 1-500um bölejiklere we suwuklyklara gowy süzgüç, bir meýdana uly akymly we arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Süzgüçli kartrijiň önümçilik prosesi Tabak kesilenden soň - tegelek - Kebşirleýiş ...