• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Metal bölek arhitekturasynyň bezeg simleri

Gysga düşündiriş:

Bölüm metal bezeg tor öz içine alýar: metaldan ýasalan perde, metal dik perde, metal perde, mis perde, dik perde, spiral metaldan ýasalan perde, bezeg metaldan ýasalan perde, perde diwar metaldan ýasalan perde, potolok metaldan ýasalan perde.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölüm metal bezeg torunyň tanyşdyrylyşy

Gurluşyk bezegi pudagyndaky tehniki ösüş we gurluşyk materiallarynyň yzygiderli peýda bolmagy bilen, daşky gurşawy goramak boýunça täze materiallaryň wekili hökmünde demir bezeg toruny gurmak, bu pudakda uly ünsi çekdi. Önümler kem-kemden kämillik ýaşyna ýetip, meşhur bolup, möhüm binany bezemek taslamalarynda ulanylýar we kem-kemden halkara bazaryna geçýär.

Bölüm metal bezeg torunyň aýratynlyklary

Sim diametri:

0.6MM1.2MM1.5MM1.8mm2mm

Apertura:

10mm15mm20mm25mm50mm

Material:

poslamaýan polat, mis, alýumin

Görnüşi:

Dokalan sim tor

Arza:

bölek metal bezeg mesh

Dokma stili:

Düz dokma

Eltip bermegiň wagty:

22-30 gün

Reňk:

Kümüş, Altyn ýa-da halaýan başga reňkiňiz

Faceerüsti bejermek:

Boýag pürküji

MOQ:

1 M2

Bölüm metal bezeg torunyň aýratynlyklary

Metal bezeg torlary üýtgeşik reňklere gaýtadan işlenip bilner. Bu reňkli metal bezeg torlary dürli dokma materiallaryndan we dürli gaýtadan işlemek usullaryndan ýasalýar. Metalyň funksional artykmaçlyklaryny saklamakdan we saklamak aňsat bolmakdan başga-da, olaryň tekiz görnüşini arassalamak aňsat we dizaýneriň stil we şahsyýet talaplaryna has laýyk gelýär.
Bu sim tor, estetikany we işleýşi birleşdirip, täsirli görmegeýligi, rahatlygy, howpsuzlygy we energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar. Simli tor gurmak, gün şöhlesiniň iň täsirli görnüşlerinden biridir we güýçli şemallara garşy durmak üçin düzülip bilner. Islendik reňkde ýa-da lazer kesilen ululykda boýap bolýar. Alýumin tor, poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan saýlasaňyz, binagärlik sim torumyz ýagtylygy şöhlelendirip, içerki giňişlige tekstura goşup, diwarlary we potoloklary moda bilen bezär.

 Decoration wire mesh of Metal partition architectural

 Decoration wire mesh of Metal partition architectural

 Decoration wire mesh of Metal partition architectural

 Decoration wire mesh of Metal partition architectural


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Custom aluminum alloy air conditioning cover

   Custörite alýumin garyndy kondisioner örtügi

   Alýumin kondisioner örtügi bilen tanyşdyryň Organiki, grafiki we geometrik nagyşlarymyzdan birini saýlaň ýa-da dizaýn ofisimizde islenýän görnüşiňize laýyk bir nagyş dörediň. Alunotec ahyrky hyzmatlary doly üpjün edýär. Alýumin kondisioner örtügi, kondisioneriň daşky gorag enjamy. Highokary güýç, amatly gurnama, owadan görnüş, gowy ýylylygyň ýaýramagy, berk çydamlylyk we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. ...

  • Perforated aluminum plate for curtain wall decorative

   Perde diwar dekosy üçin deşikli alýumin plastinka ...

   Deşikli alýumin plastinkasynyň spesifikasiýasy Perde diwarynyň deşikli alýumin plastinkasynyň galyňlygy 1,5mm, 2.0mm, 2,5mm, 3.0mm we 4.0mm. Deşikli alýumin plastinkasynyň adaty ululygy 1000 * 20001200 * 2400, bu hem özleşdirilip bilner. Deşikli alýumin plastinkasynyň aýratyn bahasy, deşikli alýumin plastinkasynyň galyňlygyna we gaýtadan işlemegiň kynlygyna görä kesgitlenmeli. Adatça, sitata müşderi pr ...

  • Architectural decorative metal weaving mesh curtain wall spiral mesh

   Binagärlik bezeg metal dokma torlary ...

   Bezeg spiral torunyň spesifikasiýasy NOOK. Meýdan salgylanma materialy Spiral galyňlygy x ini Kesilen çybygyň diametri Spiral çeňňek Kesilen çybyk agramy 1 SK-2001 Poslamaýan polat 201,304,316, 316L we ş.m. Pes uglerod polat 1,0mm x 1,6mm 1,5mm 8mm 12mm 6.0 KG / m² 2 SK-2002 1.0mm x 1,6mm 1,2mm 13mm 8.0mm 3.0 KG / m² 3 SK-2003 1.0mm x 4.0mm 2.0mm 13mm 12mm 11.0KG / m² 4 SK-2004 1.4mm x 2.3mm 2.0mm 11mm 18mm 7.5 KG / m² 5 SK-2005 1.4mm x 2.3mm 2.0mm 12mm 23mm 6.5 KG / m² 6 SK-2006 1.0mm x ...

  • Decorative metal ring mesh Safety protection chain armor

   Bezegli metal halka mesh Howpsuzlygy goramak ç ...

   Metal halka toruny tanatmak Zynjyr baglanyşyk torunyň iki görnüşi bar: Kebşirlenen halka tor we kebşirlenmedik halka tor. Kebşirlenen halka tor, kesmek ellikleri, kesme garşy mata we şlýapa üçin amatlydyr. Käbir ýörite material halkalar harby meýdanda ulanylýar we ok geçirmeýän we gorag funksiýalaryna eýedir. Doldurmaýan halka tor, potolok perdeleri, perdeler we otag bölüjileri üçin ulanylýar, sebäbi lehimsiz halka mesh kebşirlenen halka torundan arzan, ýöne curtai üçin ýeterlik güýçli ...

  • Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen

   Otagyň daşky diwar bezegi Lazer kesilen ...

   Lazer kesilen oýulyp ýasalan bezeg metal ekranyň spesifikasiýasy Harydyň beýany Material alýuminiý list, poslamaýan polat list, korten polat Galyňlygy 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 15mm Ölçeg ölçegleri Maks. ululygy 1800mm * 6000mm faceerüsti bejeriş poroşok örtügi, PVDF reňki Islegiňiz üçin islendik RAL reňk nagyş (dizaýn) Lazer kesilen nagyşly metal ekrany ulanmak üçin islendik nagyşlary düzüp bileris 1. Içki deko ...

  • Stainless steel glass laminated decorative wire mesh

   Poslamaýan polat aýna laminirlenen bezeg simleri ...

   Uçar görnüşi, arkany asmak usuly we ýörite modelleme görnüşi bar: metal perde diwar torlary görnükli, açyk, giňişlik tygşytlaýjy, ýönekeý we amatly gurnama. Beýleki materiallara garanyňda has köp ulanmak funksiýalary we has bezeg effektleri bar we daşky gurşawy goramak we ýangyn howpsuzlygy talaplaryna has laýyk gelýär. Aýna sendwiç bezeg torunyň aýratynlyklary 1. Aýna metaldan ýasalan bezeg mesh ýakylmaz, ýokary güýçli we gaty we ...