• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Poslamaýan Polat 316 ýokary hilli barbekyu simli panjara

Gysga düşündiriş:

Barbeküli tor bilen tanyşdyrmak:
poslamaýan polatdan we demir simden dokalan ýa-da kebşirlenen inedördül ekran, soňra bolsa mangal toruna gaýtadan işlenýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polat barbeküli material

poslamaýan polat sim, pes uglerod galvanizli sim. Dokma we aýratynlyklar: dokalan we kebşirlenen; Temperatureokary temperatura garşylyk, deformasiýa ýok, pos ýok, zäherli we tagamsyz, ulanmak aňsat;

Poslamaýan polatdan barbekü mesh görnüşi

tegelek, kwadrat, ýaý we ş.m. bölünýär

Poslamaýan polatdan barbeküli mesh prosesi

tekiz dokalan tor, örülen tor, argon arkasy kebşirlemek, menek kebşirlemek, elektrolitiki polat
Barbekýu torunyň görnüşleri: inedördül nagyşly barbekü meshi, inedördül kebşirlenen barbekyu meshi, inedördül deşikli barbekyu meshi, inedördül galvanizli barbekyu meshi, inedördül poslamaýan polat barbekü meshi, inedördül demir simli barbekü meshi, inedördül polat simli barbekýu meshi we ş.m. .

Barbekýu torunyň ýerüsti bejergisi

Kebşirlenen barbekyu meshi, tolkunly dokalan meshi demir sim çarçuwasyna kebşirlemek, gyrasy demir simini kesmek we soňra galvanizasiýa etmek arkaly emele gelen barbekýu toruna degişlidir. Adatça, oňa galvanizli barbekyu meshi hem diýilýär, üstünde hrom ýa-da nikel örtükli mangal meshleri ​​bar, olara hrom örtülen barbekyu meshi ýa-da nikel bilen örtülen barbekyu mesh diýilýär. Barbekýu wagtynda owadan we sahy, çydamly, deformasiýa ýok; Smoothüzü tekiz we ýagty. Çydamly, poslamaýan, zäherli we tagamsyz, ulanmak aňsat.

Barbekue mesh aýratynlyklary

poslamaýan polat sim we demir sim bilen dokalan ýa-da kebşirlenen. Owadan we sahy, çydamly, barbekü deformasiýa däl, ýüzü açyk we arassa, çydamly, poslamaýan, zäherli we tagamsyz we ulanmak aňsat.

Poslamaýan polatdan barbekýu torunyň maksady

Häzirki wagtda şäherdäki mangal dükanlary hemme ýerde. Barbekue köp nagyşlar bilen häsiýetlendirilýär. Mysal üçin, etde gowrulan goýun eti, gowrulan sygyr eti, gowrulan towuk, balyk kebaplary, köfte, haýwanlary öldürmek we ş.m. bolup biler. Mundan başga-da, gök burç, baklajan we hatda banan ýaly miweleri hem gowurmak bolýar, şonuň üçin muny özleri etmegi halaýan ýaşlar meşhur.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 304/316 Sintered Metal Filter Disc , Rimmed Filter Disc 0.5 -100 Micron

   304/316 Sintirlenen metal süzgüçli disk, Rimmed Fi ...

   Poslamaýan polatdan süzgüçli demirden ýasalan halka disk (disk süzgüji, süzgüç paketleri, simli süzgüçli disk). Material görnüşi: Poslamaýan polat tor, mis tor, bürünç tor, gara sim mata, nikel mesh, monel mesh, hastelloý mesh, inconel mesh we ş.m. SUS304 Poslamaýan polatdan ýasalan diskler, nebit pudagynda arassalaýjy ekran hökmünde giňden ulanylýar. Arassalaýjy ekran derejeli poslamaýan polatdan ýasalan polat diskler, 304, 304L ýa-da 316 ss mata bilen gaýtadan işlenen tekiz gaplar ...

  • Medical stainless steel wire basket/disinfection basket

   Lukmançylyk poslamaýan polat sim sebedi / dezinfeksiýa ...

   Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi önümiň ornaşdyrylmagy 1. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi materialy: 302, 304, 304L, 316, 316L we beýleki poslamaýan polat materiallary 2. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi öndürmek prosesi: poslamaýan polatdan ýasalan tor, poslamaýan polat elektrik kebşirleýiş tor, poslamaýan polatdan dokalan tor, poslamaýan polatdan ýasalan tor, argon arkasy kebşirlemek, garşylyk kebşirlemek we ş.m. 3. faceerüsti bejermek ...

  • Custom 304/316 stainless steel filter cartridge

   304/316 poslamaýan polat süzgüçli kartrij

   Süzgüçli kartrij materialy 304, 304L, 316, 316L poslamaýan polatdan ýasalan tor, dokalan tor, elektrik kebşirleýji tor, bürünç tor, alýumin folga tor we ş.m. 1-500um bölejiklere we suwuklyklara gowy süzgüç, bir meýdana uly akymly we arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Süzgüçli kartrijiň önümçilik prosesi Tabak kesilenden soň - tegelek - Kebşirleýiş ...

  • stainless steel/ galvanized slotted perforated metal screen filter

   poslamaýan polat / galvanizli çişirilen ...

   Poslamaýan polatdan ýasalan ekran süzgüçiniň materialy Ölçegleri: standart ölçegleri 500x1000mm, 600x1200mm, 1000 x1000mm we 1200 x1200mm. Aboveokardaky aralykdaky islendik ululyk müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Wedge simli süzgüç elementiniň tanyşdyrylyşy Wedge şekilli ekran turbasyna ýörite görnüşli ekran turbasy, V görnüşli ekran turbasy we pürs görnüşli ekran turbasy hem diýilýär. Uzynlygyna ýerleşdirilen goldaw taýagy bilen gurşalan V şekilli silindrden durýar. ...

  • Multi layer stainless steel processing stamping filter screen pack

   Köp gatlak poslamaýan polatdan gaýtadan işleýän möhürleme ...

   Süzgüç önümi maglumatlary Material: sim tor, poslamaýan polat tor, gara ýüpek mata, galvanizli mesh we ş.m. Gaýtadan işlemek tehnologiýasy: uly möhür basýan maşyn möhürlemek. Aýratynlyklary: tegelek süzgüç uly täsirli meýdanyň, amatly ulanmagyň we arzan bahanyň artykmaçlyklaryna eýedir. Klassifikasiýa: bir gatlakly ýa-da köp gatlakly ýa-da poslamaýan polatdan ýa-da gara ýüpekden ýasalyp bilner. Programma: esasan rezin we plastmassa senagatynda süzmek we däne, ýag we ph ...

  • Industrial Liquid Filteration of 304/316 Stainless Steel Basket Filter Element

   Senagat suwuklygy 304/316 Stainl ...

   Olar süzgüçli jaýlardan, deşikli kapasalar bilen goldanýan süzgüç elementlerinden we haýsydyr bir aýlawdan we goşmaça ahyrky baglanyşyklardan gaça durmak üçin oňyn möhürlemelerden ybarat. Süzgüç materialy: sebet süzgüçli süzgüç materialy poslamaýan polatdan tikilen list, poslamaýan polatdan dokalan tor we poslamaýan polatdan süzülen ýüpek matany öz içine alýar. Umumy ölçeg we süzgüç derejesi boýunça müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri hem berip bileris. Programma: sebet süzgüji esasy ...