• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Metal bezeg torlary

 • Architectural decorative metal weaving mesh curtain wall spiral mesh

  Arhitektura bezeg metaldan dokalýan tor perdesi diwar spiral mesh

  Gurluşyk paneli binalaryň içinde we daşynda amaly programmalaryň iň çalt ösýän ugurlaryndan biridir. Dizaýn özüne çekijiligini, energiýa netijeliligini, maddy durnuklylygy we pes tehniki hyzmaty üpjün edýär. Polat simli tor ýasamagyň gözelligini we işleýşini goşup, indiki taslamaňyza gyzyklanma dörediň.

 • Decorative metal ring mesh Safety protection chain armor

  Bezegli metal halka tor, Howpsuzlygy goramak zynjyry

  Demir halka toruna halka mesh, halka perdesi diýilýär. Ölçegi 3,85mm-30mm bolan köp sanly ownuk halkalardan durýar. 304/316 poslamaýan polat, galvanizli polat, bürünç we mis materiallar zynjyr baglanyşyk torlary üçin amatlydyr. Poslamaýan polatdan ýasalan halka, halkara bazarynda iň meşhurydyr.

 • Stainless steel glass laminated decorative wire mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan aýna laminirlenen bezeg simleri

  Aýna Laminirlenen bezeg torlary, myhmanhana aýna laminirlenen tor fasadlaryň, perde diwarlarynyň, bölekleriň, potoloklaryň, gün şöhleleriniň, balkonlaryň, howa menzilleriniň, myhmanhanalaryň, muzeýleriň, opera teatrlarynyň, stadionlaryň, beýikleriň içki we daşarky bezeginde giňden ulanylýar. meşhur marka dükanlary, kafeler, söwda meýdançalary, willalar, konsert zallary, ofis binalary, sergi zallary, söwda merkezleri we beýleki binalar.

 • Diamond expanded aluminum mesh used of architectural decoration

  Almaz binagärlik bezeginde ulanylýan alýumin toruny giňeltdi

  Metaly giňeltmek tor, galvanizli polat, mis, alýumin, alýumin garyndysy we poslamaýan polat ýaly çeýe metal plitalary ulanmak arkaly emele gelen demir deşik şekilli tor görnüşidir, bu ýörite mehaniki tehnologiýa bejergisinden soň asyl uzynlygyndan on-on esse giňelýär. Maşyn öndürmekde, içerki bezegde, metal perde diwarynda, mebel önümçiliginde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • Perforated aluminum plate for curtain wall decorative

  Perde diwar bezegi üçin deşikli alýumin plastinka

  Deşikli alýumin plastinka diňe bir häzirki zaman perde diwar bezeginiň esasy önümi bolman, eýsem täze bezeg materialy,
  Deşikli alýumin plastinka binagärlik daşky diwar stiliniň aýratynlyklaryna laýyk bolup biler we adamlary dürli görnüşlerde täzeläp biler.

 • Stainless steel interior architectural decoration crimped woven wire mesh

  Poslamaýan polatdan içerki arhitektura bezegi, gysylan dokalan sim tor

  Arhitektura örülen örüme, esasan, poslamaýan polatdan, alýumin, mis, bürünç we önüm dizaýny üçin beýleki materiallardan ýasalan, kämahal ulanmak üçin has amatly bezegli gysylan örülen tor diýilýär.

 • Custom aluminum alloy air conditioning cover

  Custörite alýumin garyndy kondisioner örtügi

  Alýumin kondisioner örtügi, kondisioneriň daşky gorag enjamy. Önümlerimiz berk standartlara laýyklykda ýerli görnüşde dizaýn edilýär we öndürilýär. Önümlerimiz her bir müşderiniň özboluşly talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülendir.

 • Woven metal mesh for elevator facade decoration

  Liftiň fasad bezegi üçin dokalan metal tor

  “ShuoKe” bezeg metaldan ýasalan her bir özboluşly nagyş, aýratyn geometriýa, açyk meýdançalar, ölçegler we çeýeligi bilen döredilen çeper eserdir. Poslamaýan polat, bürünç, alýumin we bürünç ýaly dürli ýokary çydamly, ýöne aňsat gaýtadan işlenip bilinýän metallardan ökde hünärmenler tarapyndan öndürilen metal matalar esasan durnukly gurluşyk materiallarydyr.

 • Decoration / partition / of Aluminum alloy chain metal mesh curtain

  Alýumin garyndy zynjyry metaldan ýasalan perdäniň bezegi / bölümi

  Metal perdäniň aýratynlyklary:
  Çydamly, ýeňil we çydamly
  Çeýe - bir tarapa kiçeliň we giňeliň
  Omörite - ululygyňyza görä

 • Aluminum expansion ceiling metal decoration mesh

  Alýumin giňeltmek potolok metal bezeg mesh

  Içerki bezeg metaldan ýasalan perde diwar / potolok bilen doly üpjün edip bileris
  Perdeler, potoloklar, basgançaklar ýaly ösen binalaryň daşky bezegi,
  Liftler, kaşaň ofis binalary, myhmanhanalar, uly banket zallary, iş zallary we ş.m.

 • Stainless Steel Metal Decorative Curtain Wall Wire Mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan metal bezeg perdesi diwar simleri

  Dokma we ýüplük trikota soft ýumşak Rigi, sim torlary dizaýnerleriň arzuw edýän islendik täsirini döretmek üçin bezeg pudagynda giňden ulanylyp bilner.
  Kabel metal tor, bezeg metaldan ýasalan bir görnüşdir.
  Kabel metal tor örülen polat simlerden we polat barlardan durýar.
  Adatça polat polat kabel, dokma polat çybykdyr.

 • Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen

  Otagyň daşky diwar bezegi Lazer kesilen metal ekrany

  Söwda we ýaşaýyş, ýapyk we açyk bezeg çözgütleri boýunça ýöriteleşýäris.
  Adaty ölçegli bezeg panellerini hödürleýäris we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegdäki bezeg panellerini sazlap bilýäris. 3000-den gowrak dürli dizaýny saýlamak bilen, dizaýnlarymyzyň öýüňize, işiňize ýa-da bagyňyza laýykdygyna göz ýetirip bilersiňiz; Bu paneller aşakdakylar üçin düzülip bilner: bag sungaty, otag bölüjileri, diwar örtükleri, gizlinlik diwarlary, potoloklar, diwar panelleri, yşyklandyryş enjamlary, gapylar, tebigy posly metal ekranlar, demir ýollar, korporatiw / söwda belgisi, dükan, myhmanhana we bar bezegleri.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2